II. BIOASEKURACJA

1. Jaki obszar w chwili obecnej został objęty programem Bioasekuracji, który ma na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń ASF?

Wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. program bioasekuracji obowiązuje na lata 2015-2018 i obejmuje obszar województwa podlaskiego, w powiatach:

  1. sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny,
  2. augustowskim w gminach Lipsk i Płaska,
  3. białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo, Zabłudów,
  4. sokólskim w gminach Dabrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo,
  5. hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka.

2. Jakiego rodzaju pomocy udziela ARiMR posiadaczom świń z terenów objętych programem bioasekuracji

I. Rekompensata  za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie

Prawo do otrzymywania rekompensaty przysługuje wyłącznie rolnikom, którzy w terminie określonym w "Programie bioasekuracji ..."  złożyli do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że nie spełnią wymagań określonych w tym programie. Rolnicy ci, po uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r. mogli złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa Wniosek o przyznanie rekompensaty.

Rekompensata wypłacana jest w rocznych równych transzach przez okres trwania programu. Stawka rekompensaty w 2015 r. wynosiła 100 zł/sztukę/rok.

II. Pomoc na dostosowanie gospodarstw - de minimis

Pomoc w ramach dostosowania się do wymogów określonych w "Programie bioasekuracji ..." przeznaczona jest na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, prowadzącego gospodarstwo, w którym utrzymywane są zwierzęta z gatunku świnia.

Na terenach objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem ognisk ASF w Polsce, Agencja będzie udzielać w latach 2016-2018 pomocy rolnikowi, który w latach 2015-2018 prowadził co najmniej przez rok gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są świnie.

Pomoc polega na refundacji 50% poniesionych wydatków na zakup środków i sprzętu do zabezpieczenia gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń, takich jak:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środkówo dezynsekcyjnych i obuwia ochronnego,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych