Programista ARiMR/DI/81/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Programista   Młodszy Programista/Starszy Programista w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: Inżynier Oprogramowania

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DI/81/21
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat – umowa o pracę
Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
- Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
- Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
- Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
- Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
- Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
- Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
- Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
- Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
- Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

  Wymagania konieczne
- Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe w tym zakresie albo w trakcie studiów na kierunku informatyka
  lub pokrewnym oraz udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w obszarze związanym z tworzeniem
  programowania
- Doświadczenie w programowaniu przy użyciu języka programowania JavaScript i/lub TypeScript
- Znajomość frameworka Angular2+ i biblioteki PrimeNG
- Wiedza z zakresu testów jednostkowych
- Znajomość narzędzi Git, Maven

Uwaga: na stanowisku Starszego Programisty  przy wykształceniu wyższym wymagany jest  udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a przy wykształceniu średnim 4 letni;
Na stanowisku Programisty  przy wykształceniu wyższym  wymagany jest  udokumentowany 2 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę a a przy wykształceniu średnim 3 letni;
na stanowisku Młodszego Programisty przy wykształceniu średnim wymagany jest udokumentowany roczny staż pracy na podstawie umowy o pracę.
Liczy się zakres zadań zbieżny w przeważającej części z w/w wymaganiami koniecznymi.

Wymagania pożądane:
- Znajomość zagadnień Continuous integration, Continuous delivery, Continuous deployment
- Doświadczenie w aplikacjach wykorzystujących Dependency Injection i skalowanie aplikacji
- Znajomość Keycloak i bibliotek keycloak-angular
- Wiedza z zakresu SQL (np. znajomość PostgreSQL, Oracle)
- Znajomość narzędzi Intellij Idea, Jira, Jenkins
- Podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji technicznej
- Umiejętność pracy w zespole
- Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i opcjonalnie staż pracy
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 17 września 2021 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/81/21
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/81/21

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DI/81/21

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 27.08.2021