OR01/47/BP012/21

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Referent/Inspektor/Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Lwóweckie Biuro Powiatowe Samodzielne Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt

miejsce pracy: Ubocze
nr ref.: OR01/47/BP012/21

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba/w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania
dodatkowe wynagrodzenie roczne
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
bogaty pakiet szkoleń
możliwość refundacji nauki języka i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
pracę w największej agencji płatniczej w Europie

Główne obowiązki:

Obsługa beneficjentów Agencji w zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencją producentów
Wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych
Przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych
Przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR
Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii
Obsługa wniosków w ramach pomocy de minimis, płatności krajowych.
Udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR

Wymagania konieczne:
wykształcenie: średnie
znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wymagania pożądane:
mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
umiejętność biegłego wprowadzania danych
prawo jazdy kategorii B
odporność na stres
umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.    List motywacyjny
3.    Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz prawo jazdy.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do 08.09.2021 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/47/BP012/21

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR01@arimr.gov.pl
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/47/BP012/21

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie
3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 71/ 369-74-38  lub 71/ 369-74-54

Autor: BA

Data wprowadzenia: 26.08.2021