Wszystkie ogłoszenia

Ogłoszenia - Praca w ARiMR

OR07/64/21
05.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent-Inspektor Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków -2 w Siedleckim Biurze...

ARiMR/DZN/72/21
05.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Zarządzania Należnościami Stanowisko pracy ds. orzecznictwa i wykonywania uprawnień wierzyciela

OR07/62/21
05.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mazowiecki Oddział Regionalny w Warszawie poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS w Biurze Kontroli na Miejscu Mazowieckiego...

OR15/BP287/57/21
05.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor Biuro Powiatowe Poznań Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich na...

OR13/BWI/14/21
05.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Świętokrzyski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Inspektor Stanowisko pracy ds. rybactwa w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Świętokrzyskiego Oddziału...

OR16/BP309/19/21
05.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Polickim Biurze Powiatowym w Wydziale Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy do...

OR16/BKW/20/21
05.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor w Biurze Kontroli Wewnętrznej Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Stanowisko: Stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej miejsce...

OR01/42/BP016/21
03.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Polkowickie Biuro Powiatowe Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności...

ARiMR/DK/70/21
03.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Księgowości Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej i procedur księgowych

ARiMR/DF/69/21
03.08.2021

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Finansowym Stanowisko pracy ds. weryfikacji dokumentów płatniczych i tworzenia zapotrzebowania...