Rozkwitamy z duchem czasu

 

 

Polska to kraj mający długą historię rozwoju rolnictwa.

Obecnie polityka rolna opiera się na intensyfikacji zarówno produkcji roślinnej jak i chowu zwierząt, co ma związek z postępem technologicznym i zmianami ustrojowymi jakie zaszły przez ostatnie lata. Wielkopolska to jeden z najważniejszych w Polsce regionów rolniczych o dużych zasobach ziemi. Chociaż warunki naturalne (gleba, klimat) nie odbiegają od przeciętnych w kraju, a w niektórych rejonach są nawet słabsze, w dużej części poziom gospodarstw, mierzony wydajnością, wyposażeniem technicznym czy kulturą rolną dorównuje standardom europejskim.

Region wielkopolski jest bezwzględnym liderem w produkcji żywności.

Znaczna część gospodarstw uzyskuje plony zbliżone do osiąganych w krajach Europy Zachodniej. W wielkopolskim rolnictwie, preferuje się uprawę zbóż, a obecnym kierunkiem rozwojowym jest poszerzanie obszaru upraw intensywnych.

W uprawie zbóż czołowe miejsca zajmują rejony poznański i leszczyński, a ziemniaków - kaliski. W Wielkopolsce uprawia się także buraki cukrowe i rzepak.

Wyższy niż przeciętnie w kraju jest również obszar uprawy warzyw. W rejonie leszczyńskim nawet dwukrotnie. Miejscem dużej koncentracji takich upraw są także okolice Poznania i Kalisza, gdzie znaczna ich ilość uprawiana jest pod osłonami.

Z kolei okolice Konina znane są z wysokiego stopnia rozwoju sadownictwa.Oprócz wszystkich wymienionych atutów regionu, warto zauważyć, że Wielkopolska wykazuje dużą elastyczność w stosunku do bieżącej sytuacji na rynku rolnym.

Przykładem są pojawiające się nowe uprawy, takie jak: szparagi, pieczarki oraz żywność ekologiczna a także tworzenie gospodarstw łowieckich. Wielkopolska jest czołowym w kraju regionem w produkcji zwierzęcej, szczególnie w hodowli trzody chlewnej. Pod względem obsady trzody chlewnej w pierwszej piątce lokują się rejony: poznański, leszczyński, kaliski i pilski. Ponadto rejon leszczyński zajmuje wysoką, czwartą pozycję w hodowli bydła. Oprócz tego coraz częściej w krajobrazie wielkopolskiej wsi pojawiają się gospodarstwa agroturystyczne.

Atrakcją wielkopolskiego rolnictwa jest niewątpliwie hodowla koni.
Piękną, wieloletnią tradycję w tej dziedzinie mają stadniny w Racocie (pow. kościański), Pępowie (pow. gostyński), Golejewku (pow. rawicki), Iwnie (pow. poznański), Posadowie (pow. nowotomyski) i Sierakowie (pow. międzychodzki). Hoduje się głównie konie krwi angielskiej, a w Racocie - jednej z największych stadnin w Europie - prowadzi się eksperymentalnie hodowlę konika polskiego - tarpana.

Jak wielkopolski rolnik wieś modernizuje

Tak było kiedyś

Polskie rolnictwo przez kilkadziesiąt lat kojarzone było często z końmi, wozami i prostym pługiem. Wprowadzeniem mechanizacji szczyciły się głównie PGR-y. Indywidualni rolnicy usiłujący nadążyć za nowoczesnością nie mieli łatwego życia.


 

 

Tak jest teraz

Współczesny polski rolnik żyje w innym świecie. Ma do dyspozycji ciągniki, kombajny, agregaty, siewniki itd.

 

Poznaj Wielkopolskę

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie

Szreniawa to miejscowość na Pojezierzu Poznańskim, położona na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Muzeum szczyci się największą w Polsce ekspozycją prezentującą historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz dzieje wsi  polskiej. Zwiedzając  muzeum trafiamy do pochodzącego z połowy XIX wieku zespołu pałacowo-folwarcznego niegdyś należącego do rodziny Bierbaumów. Na terenie dawnego parku znajduje się galeria popiersi osób zasłużonych dla rolnictwa i ruchu ludowego oraz część ekspozycji pszczelarskiej- ule figuralne, kłodowe i skrzynkowe, a także maszyny rolnicze, maszyny parowe oraz piękna, pochodząca z 1920 r. młocarnia.

 

 

 

Skansen i Muzeum  Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu

Muzeum  powstało w 1999 na terenie istniejącego od 1963 roku skansenu pszczelarskiego. Skansen stanowi unikatowy w skali europejskiej zbór uli ilustrujący historię bartnictwa i pszczelarstwa, jedwabnictwa  na ziemiach polskich. Muzeum posiada bogatą kolekcję uli - ule kłodowe, wśród których znajduje się pochodząca z XV wieku dębowa barć, koszki - ule słomiane oraz ule architektoniczne i figuralne. W pomieszczeniach budynku pofolwarcznego znajduje się ekspozycja dotycząca owadów użytkowych. Mieści się również wystawa "Jedwabnictwo" która dotyczy dziejów hodowli jedwabnika morwowego.

 

Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu

 

Muzeum ulokowano w 1981r. nad rzeką Wełną, na terenie dawnej osady młyńskiej. Ekspozycje zostały rozmieszczone we młynie, stajni przymłyńskiej i domu młynarza. Została przedstawiona historia młynarstwa i przetwórstwa zbożowego od czasów najdawniejszych po współczesność.

Ciekawostki regionu

Jeden mieszka na Śląsku, drugi mieszka na  Mazurach, a my mieszkamy w Pyrlandii.Skąd wywodzi się ziemniak? Ziemniaki pochodzą z Ameryki Południowej, zostały sprowadzone do Europy w XVI wieku przez hiszpańskich konkwistadorów. Początkowo uważano go za roślinę ozdobną, lecz później zaczęto hodować go w celach konsumpcyjnych.Polska jest jednym ze światowych liderów produkcji ziemniaków, a województwo Wielkopolskie jest jednym z ważniejszych producentów w uprawie tej tradycyjnej rośliny. Katoffel, pyra, ziemniak ma i tak jedno znaczenie.

- Podobnie jak inne grupy etniczne, również mieszkańcy Poznania mają swoją  gwarę. Na obiad gotują pyry, wychodzą na spacer z kejtrem i za uszperane bejmy jadą na wywczasy. Szczuny szpekają czy dziewczyny mają ładne giry, koszule wieszają do szafy na ramiączko i do domu wracają na szage. 

-  Aby zobaczyć wydmy niekoniecznie trzeba jechać nad morze. W pasie między Wronkami a Międzychodem znajduje się pas wydm śródlądowych osiągających ok. 40m wysokości względnej.

- Aby napić się wody siarczkowej niekoniecznie trzeba jechać do Buska czy Krynicy. W Międzychodzie znajduje się "Laufpompa" z której można zaczerpnąć wody mineralnej ze studni artezyjskiej jakością nie ustępującą wodzie ze znanych uzdrowisk.

- W granicach Poznania znajduje się unikalny na skalę światową rezerwat meteorytowy "Morasko" chroniący kratery powstałe na skutek uderzenia meteorytu około 5 tys. lat temu,

więcej ciekawostek już wkrótce

Dobro nadwarciańskich okolic

Województwo Wielkopolskie jest zlokalizowane na nizinnych terenach dorzeczy Warty, Noteci i Prosny. Dzięki dużej ilości jezior, pięknemu krajobrazowi, urozmaiconemu wzgórzami i lasami, Region Wielkopolski jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem turystycznym przez ludzi zainteresowanych naturą.

Pośród naturalnych skarbów tej ziemi spotkać tu można rzadkie ptaki takie jak czarny bocian i orzeł bielik oraz inne zwierzęta - bobry czy piżmowca.

Dolina rzeki Warty należy do naturalnych zasobów regionu. Jest jednym z najważniejszych obszarów ochronnych dla ptactwa i głównym korytarzem ekologicznym dla wydm. Wzdłuż Warty zidentyfikowano również zagrożone gatunki nietoperzy.

Dęby Rogalińskie - stanowią jeden z najważniejszych symboli całej Wielkopolski. Najsłynniejsze spośród nich są trzy Dęby Rogalińskie, rosnące w parku angielskim przy pałacu w Rogalinie - "Lech", "Czech" i "Rus", nawiązujące do słynnej legendy o założycielu państwa polskiego. Największe z nich - "Rus" - ma obwód ponad dziewięciuset centymetrów.

Na ryby właśnie do Wielkopolski!

Każdy wędkarz ma swoje ulubione miejsca, w których efekt połowu jest gwarantowany. Ale są też i tacy, dla których najważniejsze jest stanie nad wodą lub w wodzie, a zimą nad przeręblą. Cóż, lipienia można złowić tylko w Gwdzie, nie brakuje tu również leszczy, z drapieżników najwięcej jest okonia i szczupaka.
Noteć - rzeka zasobna w leszcze, sumy sandacze, szczupaki bolenie.
Warta - w granicach województwa wielkopolskiego płynie przez 369 km. Obfituje m.in. płocie, brzany, szczupaki, sumy, jaże, certy, węgorze, klenie.
Raj dla wędkarzy to wielkopolskie jeziora. Między innymi Jezioro Powidzkie - które ma II klasę czystości. Występują tu: sieja, sielawa, szczupak, lin, sum, węgorz, okoń sandacz.

Naturalne zasoby terenów Wielkopolski obejmują między innymi:  Wielkopolski Park Narodowy, 7 parków krajobrazowych, 24 rezerwaty przyrody np. "Puszcza Zielonka" i "Promno" z bogatą florą i fauną, jeziorami i licznymi pomnikami przyrody (np. dęby rogalińskie uważane za największe skupisko starych dębów w Europie). oraz 600 pomników przyrody.