Biuro Kontroli na Miejscu

woda, drzewa

Biuro Kontroli na Miejscu realizuje corocznie około 3000 kontroli w ramach płatności bezpośrednich oraz ponad 1700 kontroli w ramach pozostałych programów pomocowych.

Kontrolami objęte są wszystkie programy realizowane przez ARiMR, zarówno w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej, jak i w zakresie innych działań w ramach: PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PO RYBY oraz PROW 2014-2020. BKM dysponuje wykwalifikowaną kadrą, posiadającą nowoczesny, certyfikowany sprzęt pomiarowy. W czasie kontroli wykorzystywane są najnowsze dostępne zobrazowania satelitarne i lotnicze (ortofotomapy) oraz granice odniesienia działek referencyjnych, na których rolnicy deklarują działki rolne.

Biuro Kontroli na Miejscu realizuje również zadania związane z bieżącą i okresową aktualizacją danych przestrzennych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (ang. LPIS), obejmującą m.in modyfikację pól zagospodarowań, granic odniesienia oraz elementów EFA (ang. Ecological Focus Area).