Województwo Świętokrzyskie

Województwo Świętokrzyskie obejmuje powierzchnię 11.672 km. kw. Liczba ludności wynosi 1.288 tys.  Region podzielony jest na 102 gminy i 14 powiatów, w tym 1 miasto na prawach powiatu - Kielce. Mieszkańców wszystkich 14 powiatów obsługuje 13 Biur Powiatowych ARiMR wraz ze Świętokrzyskim Oddziałem Regionalnym ARiMR w Kielcach.

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim

Region świętokrzyski to w dużej mierze obszar rolniczy - charakterystyczne jest, że mimo dużego rozdrobnienia i średniej jakości ziem (za wyjątkiem części południowej i wschodniej) wyniki w zbiorach warzyw, owoców, jarzyn są znacznie lepsze niż w innych województwach. W skali kraju Województwo Świętokrzyskie jest znaczącym dostawcą, oprócz wcześniej wymienionych owoców, warzyw i jarzyn, również: ziemniaków, zbóż, przetworów mlecznych i masła. Na Kielecczyźnie hoduje się duże ilości trzody chlewnej, krów, są liczne fermy drobiu i stawy rybne. Ze znajdującej się w Michałowie stadniny koni pochodzą najlepsze i najdroższe polskie konie czystej krwi arabskiej, cenione i poszukiwane przez największych hodowców na świecie. Poszukiwanie nowych form działalności w warunkach gospodarki rynkowej spowodowało powstanie na Kielecczyźnie licznych gospodarstw ekologicznych, produkujących zdrową żywność oraz gospodarstw agroturystycznych.