Realizacja działań

Zboże

Liczba podmiotów wpisanych do ewidencji producentów w województwie podlaskim: 124 030

Kwoty wypłacone w ramach poszczególnych programów od 2002 roku:

1) Płatności bezpośrednie
14 mld 466 mln złotych

2) SAPARD
234 mln złotych

3) PROW 2004-2006 (w tym ONW)
1 mld 15 mln złotych

4) SPO 2004-2006
449 mln złotych

5) PROW 2007-2013 (w tym ONW)
5 mld 424 mln złotych

6) PROW 2014-2020 (w tym ONW)
2 mld 852 mln złotych

7) PO Ryby
54 mln złotych

8) Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw
35 mln złotych

W sumie beneficjenci od rozpoczęcia działalności przez Podlaski OR ARiMR otrzymali łącznie:
24 miliardy 630 milionów złotych

Średnio jest to ponad 198 tysięcy złotych na jednego beneficjenta województwa podlaskiego.