Opolski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W początkowym okresie działalności głównym zadaniem stojącym przed pracownikami było przygotowanie Agencji do wdrażania a następnie obsługa  przedakcesyjnego programu SAPARD. W 2002 r. powstały biura powiatowe. Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz uruchomiono nabory wniosków w ramach "Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006" oraz dwóch Sektorowych Programów Operacyjnych: "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" i "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rok 2012 w działalności oddziału to kolejny rok obsługi wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wniosków przyjmowanych w ramach dwóch aktualnie realizowanych programów: "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"  i Programu Operacyjnego  "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013". Ponadto realizowana jest pomoc z tytułu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.

Aktualne zatrudnienie to 111 osób w komórkach oddziału regionalnego oraz 175 w 11 biurach powiatowych.

Opolski Oddział Regionalny ARiMR mieści się na obrzeżach Opola w kierunku na Wrocław blisko Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach w budynkach Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego. W całym kompleksie poza ARiMR mają swoją siedzibę liczne instytucje rolnicze lub powiązane z rolnictwem.

Województwo Opolskie - zagłębie rzepakowe
Pola pszenicy na Opolszczyźnie
Zbiór buraka cukrowego