Małopolski Oddział Regionalny ARiMR ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ul. Promienistych 1

W ramach swoich kompetencji oddział współpracuje z wieloma instytucjami, w tym Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izbą Rolniczą, Urzędami Pracy, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Inspekcją Weterynaryjną, uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem Rolniczym, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.

Wawel
Obwarzanek
góry

Rolnictwo w Małopolsce

Rolnictwo w województwie małopolskim charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie, które zgłaszane są do płatności bezpośrednich jest najmniejsza w kraju i wynosi 3,98 ha (średnia krajowa to 10,49 ha).

Ogólna powierzchnia zgłaszana we wnioskach to: 501 250ha, co stanowi 33% z wynoszącej 15 182,87 km2 powierzchni województwa.

zdjęcie pola
zdjęcie pola

Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych

W ramach płatności bezpośrednich w latach 2004-2016 w Małopolsce wypłacono ponad 4,6 mld złotych. W tym czasie rolnicy złożyli ponad 1,6 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych. W 2016 roku do Małopolskich Biur Powiatowych wpłynęło ponad 121 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Zwierzęta w województwie małopolskim

bydło

Bydło w Małopolsce to w znacznej mierze własność gospodarstw rodzinnych- indywidualnych. Jego pogłowie wynosi około 207 tys. sztuk.

W przypadku bydła dominuje rasa polska czarno-biała (holsztyńsko-fryzyjska), spotykana jest również rasa czerwono-biała, simental, limousine,  jersey oraz polska rasa czerwona.

Liczba świń wg rejestru ARiMR wynosi ponad 266 tys. sztuk w 2016 r.

Ilość owiec wzrasta od kilku lat i wynosi 78 tys. sztuk.

Pogłowie kóz wynosi 2490 sztuk.