Przykłady ciekawych projektów zrealizowanych na terenie województwa małopolskiego

Rozwój chowu jesiotra hodowlanego

Projekt został zrealizowany w Nowym Targu, w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 i dotyczył chowu ryb (głównie jesiotra) w obiekcie zamkniętym. W zdecydowany sposób ograniczyło to wpływ niekorzystnych warunków (np. atmosferycznych, sanitarnych) na bardzo intensywną produkcję. Zakres projektu obejmował dokończenie budowy budynku usługowego oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji akwakultury takich, jak zbiorniki na wodę, pompy napowietrzające i wkład do filtra oczyszczania wody.

Koszt projektu wyniósł 344 tys. zł.

Hodowla jesiotrów
Hodowla jesiotrów

Wzrost konkurencyjności zatrudnienia poprzez rozbudowę parku skuterów śnieżnych

skutery śnieżne

Projekt zrealizowany w Piwnicznej Zdroju, w powiecie nowosądeckim, w ramach Działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". W ramach projektu zakupiono osiem skuterów śnieżnych i utworzono 3 miejsca pracy. Koszt projektu wyniósł 545 tys. zł.

Rozwój działalności gastronomicznej i wzrost zatrudnienia poprzez uruchomienie restauracji oraz zwiększenie wydajności produkcji poprzez instalację ekologicznej oczyszczalni ścieków

Projekt zrealizowano w Kluczach, w powiecie olkuskim ramach Działania PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wybudowano oczyszczalnię i kanalizację sanitarną z separatorem tłuszczu, wyremontowano, zmodernizowano i wyposażono restaurację oraz toalety. W wyniku realizacji projektu zatrudniono 4 osoby. Koszt projektu wyniósł 253 tys. zł.

Restauracja
Kanalizacja

Poprawa organizacji pracy poprzez zakup suszarni i chłodnicy do ziarna oraz przenośnika wraz z wyposażeniem do dwóch silosów wykonanych z własnych środków

Projekt zrealizowano w Proszowicach, w ramach Działania PROW 2007-2013 "Modernizacja gospodarstw rolnych". Koszt projektu wyniósł 242 tys. zł. Za te środki zakupiono m.in. suszarnię i chłodnicę do ziarna oraz przenośnik wraz z wyposażeniem do silosów.

silosy
instalacja

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia poprzez budowę kortów tenisowych i zakup wyposażenia oraz postawienie ze środków własnych hali pneumatycznej

Projekt zrealizowano w Niepołomicach, w powiecie wielickim, w ramach  Działanie PROW 2007-2013 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Wybudowano korty tenisowe, zakupiono maszyny do naciągania rakiet i utworzono 3 miejsca pracy.  Koszt projektu wyniósł 155 tys. zł.

przygotowanie kortu tenisowego
kort tenisowy
kort tenisowy

Targi, dożynki, wystawy - Małopolski ARiMR na imprezach rolniczych

Małopolska tradycja to oryginalne i wciąż kultywowane obyczaje związane przede wszystkim ze świętami religijnymi. Tworzą ją również wspaniałe, regionalne produkty i powstające na ich bazie oryginalne potrawy. Kultura ludowa to najsilniejszy wyraz różnorodności Małopolski, w której każda część regionu ma swe specyficzne stroje, obyczaje, tradycje oraz potrawy.

Małopolski OR ARiMR rokrocznie bierze udział w najważniejszych imprezach rolniczych na terenie województwa. Są to duże imprezy, takie jak Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA, Święto Kapusty w Charsznicy, Małopolskie Święto Warzyw w Igołomii-Wawrzeńczycach, Krajowa Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego, Wybory Chłopa Roku, ale też liczne dożynki wojewódzkie, powiatowe i gminne, targi oraz wystawy.  To zawsze jest dobrą okazją do bezpośrednich kontaktów z rolnikami i przekazania im bieżących informacji o programach i środkach przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

młodzieżowy zespół ludowy
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
Warzywa
Dożynki

 

Dożynki to piękne, ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Małopolskie uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny, jak i ludowy charakter, powiązany z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Dla Małopolskiego Oddziału Agencji są okazją do złożenia rolnikom podziękowań za ich ciężką pracę oraz jej owoce.

cudzoziemcy

Wiele dobrych wzorców polskiego rolnictwa podpatrywane jest przez m.in. innych producentów z czasami bardzo odległych krajów. Dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa stanowi wzór oraz przykład do naśladowania dla np. rolników z Afryki, gdzie specyfika uprawy jest inna. Niemniej jednak są oni żywo zainteresowani modelami i programami wdrażanymi w naszym rolnictwie, a niektóre z nich z powodzeniem mogą przenieść na swój rodzimy grunt.

traktor

Rozwój rolnictwa powoduje stałą tendencję do ulepszania i zastosowywania w naszym regionie coraz to nowszych narzędzi do poprawy kultury agrarnej. Nowe technologie z jednej strony zwiększają potencjał rolnictwa, a z drugiej poprawiają bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych.  

płody rolne z Małopolski

Małopolskie święta ludowe to także bogactwo smaków i powód do dumy dla mieszkańców regionu. Plony, owoce i warzywa w okresie zbiorów kuszą swoim wyglądem i zapachem oraz mają opinię najlepszych w Europie.

Stoisko informacyjne

Rolnikom należy się rzetelna informacja z pierwszej ręki  wielokrotnie uczestniczymy w okolicznościowych imprezach, gdzie profesjonalnie informujemy o naszej działalności, ofercie dla rolników oraz zachęcamy do skorzystania z niej.

Pracownicy ARiMR przed stoiskiem informacyjnym

Wybory Chłopa Roku z Racławic to cykliczna impreza, w której bierze udział Małopolski Oddział Regionalny. Nawiązuje do bogatej historii regionu i znakomicie wpisuje się w tradycję wsi, jej kulturę i obyczaje. Historyczny kontekst Racławic nadaje im specyficznego charakteru jako miejsca, gdzie naród znalazł nadzieję na odzyskanie niepodległości.