Konferencja w Kalsku

„Ochrona wód i powietrza uwzględniając dyrektywę wodną, dyrektywę azotanową i NEC” była tematem konferencji zorganizowanej 20 lutego br. przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. W gronie jej prelegentów był również przedstawiciel  ARiMR. 

Konferencja  była skierowana do rolników, producentów i doradców rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką redukcji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego .

Reprezentantka Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Paulina Szulczewska, przedstawiła prezentację dotyczącą aktywizacji środowiska mieszkańców wsi na rzecz  poprawy jakości powietrza i wód. Przybliżyła tematykę wykorzystanie nawozów, terminy ich stosowania oraz warunki ich przechowywania. Profesor Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki w Krakowie opowiadał o stosowaniu nowoczesnych technik chowu i żywienia zwierząt. Podpowiadał, jak zredukować emisję zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego.  Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją.

Prezentacja - otwórz