Lubelski - OR03

Kancelaria - tel. 81 756 88 20 fax. 81 756 39 41
                        81 756 88 08
                        81 756 88 20  

Sekretariat – tel. 81 756 88 10

Siedziba Oddziału: Elizówka 65A, 21-003 Ciecierzyn

e- mail: lubelski@arimr.gov.pl

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Lubelskiego OR ARiMR 

Siedziba BDSPB: ul. Bohdana Dobrzańskiego 7B ( Technic Park ), 20-262 Lublin
Nr GLN do identyfikacji na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla OR03: 5907653890031

 

 

Kierownictwo
Dane teleadresowe
Wydarzenia