Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w północnej części kraju, nad Dolną Wisłą, Brdą, Drwęcą i Notecią. Sąsiaduje z pięcioma województwami: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, wielkopolskim i łódzkim. Posiada tranzytowy charakter w relacjach Skandynawia - Europa Południowa oraz Kraje Bałtyckie i Rosja - Europa Zachodnia.

Województwo zajmuje powierzchnię 18 tysięcy km kw., liczy 2,068 mln mieszkańców. Ma dwie stolice - Bydgoszcz (siedziba wojewody) i Toruń (siedziba samorządu województwa). W skład województwa wchodzi 19 powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski, włocławski, żniński oraz 4 miasta na prawach powiatów: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek.

W kujawsko-pomorskim funkcjonuje kilkanaście wyższych uczelni. Najważniejsze z nich to Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Kujawsko-pomorskie jest potęgą rolno-spożywczą – przetwórstwo spożywcze to 30 proc. produkcji przemysłowej województwa, wiele gospodarstw i przetwórni decyduje się też na tradycyjną, ekologiczną produkcję.

Znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe (23,6% powierzchni leśnej, 32,4% powierzchni objętej różnymi formami ochrony prawnej) oraz bogate dziedzictwo kulturowe sprzyjają rozwojowi turystyki.

mapa Polski

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny powstał w 2000 r., jako jeden z 16 Oddziałów ARiMR w Polsce. W początkowym okresie działalności głównym zadaniem stojącym przed pracownikami było przygotowanie Agencji do wdrażania a następnie obsługa  przedakcesyjnego programu SAPARD.

W 2002 r. powstały biura powiatowe. Po akcesji Polski do UE w 2004 r. znacznie poszerzył się zakres działań ARiMR. Wdrożono płatności bezpośrednie do gruntów rolnych oraz uruchomiono nabory wniosków w ramach „Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006” oraz dwóch Sektorowych Programów Operacyjnych: "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" i "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Rok 2011 w działalności oddziału to kolejny rok obsługi wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz wniosków przyjmowanych w ramach dwóch aktualnie realizowanych programów: „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”  i Programu Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”. Ponadto realizowana jest pomoc z tytułu Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw.
Aktualne zatrudnienie to 235 osób w komórkach oddziału regionalnego oraz 381 w 19 biurach powiatowych.
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny ARiMR mieści  się w samym centrum Torunia, na obrzeżach zabytkowego zespołu staromiejskiego przy ul. gen. Dąbrowskiego 4, w odrestaurowanym budynku dawnego szpitala garnizonowego, ok. 500 metrów od dworca autobusowego, ok. 1 km od ratusza i pomnika Mikołaja Kopernika.