Zastępca Prezesa ARiMR - Maria Fajger

Zastępca Prezesa ARiMR Maria Fajger

Od 25 lat zajmuje się sprawami związanymi z rolnictwem. Jest ekspertem w dziedzinie funduszy europejskich dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz rozwoju regionalnego.

Urodzona w 1963 r. w Dusznikach Zdroju. Z wykształcenia jest inżynierem rolnictwa, absolwentką Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracę zawodową w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w 2006 r., kierując Podkarpackim Odziałem Regionalnym w Rzeszowie. Od 2016 r. pełniła funkcję zastępcy prezesa Agencji, od 1 sierpnia 2017 r. do 27 sierpnia 2019 r. prezesa ARiMR, a od 20 listopada została powołana na stanowisko zastępcy prezesa ARiMR.

 

 

Maria Fajger nadzoruje:

Departament Administracyjno-Gospodarczy - otwórz

Departament Działań Delegowanych - otwórz

Departament Grup i Organizacji Producentów - otwórz

Departament Rynków Rolnych - otwórz