Halina Szymańska - Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Prezes Halina Szymańska

Halina Szymańska urodzona w 1959 r. w Żarach. Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.

W latach 2006-2008 Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie. W latach 2016-2017 Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Od 13 czerwca 2017 r. do 7 października 2020 r. Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

20 października 2020 r. powołana na stanowisko Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zamężna, ma trzy córki.

Halina Szymańska nadzoruje:

Biuro Prasowe - otwórz

Biuro Prezesa - otwórz

Departament Audytu Wewnętrznego - otwórz

Departament Bezpieczeństwa - otwórz

Departament Finansowy - otwórz

Departament Kontroli Wewnętrznej - otwórz

Departament Księgowości - otwórz

Departament Prawny i Zamówień Publicznych - otwórz

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi - otwórz