p.o. Zastępcy Prezesa Tomasz Kuśnierek

p.o Zastępcy Prezesa ARiMR Tomasz Kuśnierek

16 września 2019 r. Tomaszowi Kuśnierkowi zostało powierzone pełnienie obowiązków Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Urodził się w 1975 roku w Charsznicy. Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie Agroekonomii. Ukończył również studia podyplomowe z Administracji Publicznej w Zintegrowanej Europie w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach a także EMBA w  Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Od 2006 roku pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był pracownikiem Biura Powiatowego ARiMR w Starachowicach oraz Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego. W ostatnim czasie pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach.

Wolny czas lubi spędzać z rodziną, jest żonaty i ma troje dzieci. Jego pasją są podróże i gra w szachy.

Tomasz Kuśnierek nadzoruje:

Departament Działań Inwestycyjnych - otwórz

Departament Działań Premiowych - otwórz

Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych - otwórz

Departament Pomocy Technicznej - otwórz

Departament Wsparcia Rybactwa - otwórz