Departament Administracyjno - Gospodarczy - nadzoruje Maria Fajger Zastępca Prezesa ARiMR

Departament Administracyjno - Gospodarczy realizuje zadania Centrali Agencji, w zakresie:

 • zarządzania powierzchniami biurowymi, magazynowymi i technicznymi;
 • administrowania flotą pojazdów służbowych;
 • zaopatrzenia materiałowo-technicznego;
 • ewidencji, utrzymania i ubezpieczenia majątku;
 • obsługi kancelaryjno-archiwalnej;
 • planowania środków finansowych w zakresie działań administracyjno - organizacyjnych;
 • nadzorowania działań Oddziałów Regionalnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, jak również zapewnieniem finansowania działalności bieżącej oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla OR i BP poprzez:

  • monitorowanie procesów związanych ze zmianami lokalizacji, pozyskiwaniem dodatkowych powierzchni, przedłużaniem umów najmu oraz zakupem nieruchomości na potrzeby oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji;
  • analizę i monitorowanie zawieranych przez oddziały regionalne umów najmu i eksploatacji lokali użytkowanych na potrzeby jednostek terenowych ARiMR;
  • analizę i weryfikację planów finansowych składanych przez odziały regionalne, dotyczących wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie OR i BP ARiMR oraz wydatków inwestycyjnych, a także prac związanych z remontami i przebudową lokali w siedzibach oddziałów regionalnych i biur powiatowych, jak również poprzez monitorowanie i kontrolę wykonania planów finansowych w tym zakresie.

Dyrektor

Joanna Warowny

Sekretariat:
tel.: 22 318-42-50, 22 595-06-00, fax: 22 318-54-13.