Biuro Projektów i Procesów - nadzoruje Dariusz Olkiewicz Zastępca Prezesa ARiMR

Biuro Projektów i Procesów koordynuje zadania o charakterze przekrojowym, w szczególności działania projektowe, także dotyczące projektów informatycznych związanych z budową i rozwojem systemów informatycznych, w których realizację zaangażowane są komórki organizacyjne z różnych obszarów funkcjonowania Agencji. W szczególności Biuro realizuje zadania w zakresie:

 1. wsparcia kierownictwa Agencji w zakresie zarządzania portfelem projektów w ARiMR;
 2. inicjowania, planowania, koordynowania i nadzoru nad realizacją projektów;
 3. centralnego monitorowania statusu projektów Agencji, w tym harmonogramów i budżetów oraz alokowanych zasobów;
 4. tworzenia okresowych raportów statusów realizacji projektów;
 5. dokumentowania i zamykania projektów Agencji;
 6. zarządzania zakresem projektów realizowanych w Agencji;
 7. opracowywania standardów organizacyjnych dla projektów realizowanych w Agencji;
 8. zapewnienia i rozwoju procedur, metodyk, standardów i dobrych praktyk na potrzeby zarządzania projektami w Agencji;
 9. zapewnienia i rozwoju oprogramowania wspomagającego zarządzanie projektami oraz specjalistycznych narzędzi wspomagających zarządzanie projektami;
 10. analizy ryzyka projektów, portfeli i programów Agencji;
 11. wdrożenia, zapewnienia i rozwoju centralnego rejestru wspólnych i unikalnych ryzyk dla projektów Agencji oraz wsparcie w zarządzaniu nimi;
 12. zarządzania bazą wiedzy i doświadczeń projektowych oraz archiwum dokumentacji projektowej;
 13. przeprowadzania przeglądów poprojektowych;
 14. udzielania wsparcia i wskazówek dla innych komórek organizacyjnych Agencji, w zakresie zarządzania projektami;
 15. promowania projektów i upowszechniania informacji dotyczących doświadczeń projektowych, dobrych i złych praktyk projektowych, efektywności, wydajności realizacji projektów w Agencji;
 16. analizy i monitorowania procesów biznesowych Agencji pod kątem spójności architektury rozwiązań w ramach utrzymania ładu architektonicznego;
 17. powiązania procesów zarządzania projektami z innymi procesami biznesowymi Agencji.

Dyrektor

Roman Krawczuk

tel. 22 595 03 94