Biuro Prasowe - nadzoruje Halina Szymańska Prezes ARiMR

Biuro Prasowe realizuje zadania w zakresie kreowania pozytywnego wizerunku Agencji i utrzymywania kontaktów z mediami oraz zapewnienia dostępu do informacji o działaniach wdrażanych przez Agencję.

W szczególności Departament realizuje zadania w zakresie:

  • tworzenia polityki informacyjnej Agencji;

  • kształtowania medialnego wizerunku Agencji;

  • organizowania i prowadzenia konferencji prasowych;

  • przygotowywania i uczestnictwa w przedsięwzięciach informacyjnych w środkach masowego przekazu;

  • utrzymywania kontaktów z mediami;

  • przygotowywania materiałów prasowych i komunikatów do mediów;

  • współpracy z oddziałami regionalnymi i biurami powiatowymi w zakresie kształtowania jednolitej polityki informacyjnej;

  • obsługi internetowego Portalu Informacyjnego Agencji oraz internetowych stron informacyjnych;

  • funkcjonowania systemu aktualizacji strony internetowej Agencji;

  • nadzorowania zleconych do realizacji produkcji edukacyjnych programów telewizyjnych i radiowych;

 

Dyrektor Biura Prasowego

Paweł Wojcieszak

rzecznik@arimr.gov.pl

tel.: 22 318-40-90