O ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 roku. Została wyznaczona do pełnienia roli akredytowanej Agencji płatniczej. Zajmuje się  wdrażaniem w rolnictwie i na obszarach wiejskich instrumentów współfinansowanych z unijnego budżetu oraz udzielaniem pomocy ze środków krajowych.

Budynek głównej siedziby ARIMR

Siedziba Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mieści się w Warszawie przy ul. Poleczki 33 (pokaż mapę).