Kontrole konopi

Konopie uprawiane w kraju podlegają kontroli na zawartość Δ-9-tetrahydrokannabinolu (THC). Kontrola przeprowadzana jest zgodnie ze "Unijną metodą ilościowego oznaczania zawartości Δ9-tetrahydrokannabinolu w odmianach konopi" opisaną w załączniku III do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. (Dz.U.L181 z 20.6.2014 s.1, z późn zm).

Weryfikacja zawartości THC w konopiach obejmuje 30 % wszystkich zgłoszonych obszarów wykorzystywanych do produkcji konopi.

Kontrola obejmuje:

  • pobranie próbek roślin z plantacji konopi wytypowanych do kontroli,
  • dostarczenie próbek do laboratorium oraz ilościowe oznaczenie zawartości THC metodą chromatografii gazowej (GC) po ekstrakcji przy zastosowaniu odpowiedniego rozpuszczalnika.