Kontrole beneficjentów

W ramach przeprowadzanych kontroli ARiMR sprawdza przestrzeganie przez beneficjentów warunków, zgodnie z którymi przyznana im została pomoc finansowa. Służą temu kontrole administracyjne złożonych wniosków, wizytacje na miejscu w gospodarstwie bądź w firmie beneficjenta.