Szanowni Państwo,

ARiMR zakończyła wprowadzanie zmian wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy otwórz

Zmiany dotyczą nadania statusu miasta z dniem 1 stycznia 2021 r. następującym miejscowościom:

1) Kamieniec Ząbkowicki – w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w powiecie ząbkowickim, w województwie   dolnośląskim;

2) Goraj – w gminie Goraj, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;

3) Sochocin – w gminie Sochocin, w powiecie płońskim, w województwie mazowieckim;

4) Solec nad Wisłą – w gminie Solec nad Wisłą, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;

5) Wiskitki – w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim;

6) Dubiecko – w gminie Dubiecko, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;

7) Wodzisław – w gminie Wodzisław, w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim;

8) Budzyń – w gminie Budzyń, w powiecie chodzieskim, w województwie wielkopolskim;

9) Koźminek – w gminie Koźminek, w powiecie kaliskim, w województwie wielkopolskim

UWAGA dla miejscowości Kamionka – w gminie Kamionka, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim - prace aktualizacyjne jeszcze trwają, o ich zakończeniu ARiMR poinformuje oddzielnym komunikatem.

W wyniku przeprowadzonych aktualizacji, w aplikacji eWniosekPlus, działki zmieniły numerację teryt, np. działka nr 9 położona w gminie Solec nad Wisłą w województwie mazowieckim w roku 2020 miała identyfikator 140906_2.0004.9 natomiast po zmianach wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2021 r., identyfikator to 140906_5.0004.9 ze względu na fakt, iż gmina wiejska stała się gminą miejską a rodzaj gminy jest zawarty w identyfikatorze działki.

Podczas wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus konieczna jest aktualizacja danych w zakresie działek referencyjnych położonych na obszarze powyższych gmin w związku ze zmianą identyfikatorów działek. Jednym ze sposobów jest usunięcie upraw, EFA i działek referencyjnych a następnie dodanie ponownie działek z już obowiązującym identyfikatorem i deklaracja na tych działkach (rysowanie upraw, deklaracja EFA). Szczegóły dodawania do wniosku nowych działek referencyjnych (po zmianie numeru TERYT) oraz deklaracji na nich upraw lub elementów EFA zostały opisane w Instrukcji dot. wypełniania wniosków o przyznanie płatności znajdującej się na stronie internetowej ARiMR (tutaj i tutaj).

Dla powyższych gmin został już zaktualizowany słownik ONW. Chcąc zadeklarować uprawę do płatności ONW, należy sprawdzić czy w zakładce WNIOSEK, w sekcji Płatności zaznaczone jest wnioskowanie o płatność ONW, jeśli nie, należy je zaznaczyć. Następnie, z poziomu zakładki MAPA należy w oknie wyboru rośliny i wnioskowanych płatności oprócz JPO zaznaczyć checkbox ONW (aplikacja „podpowiada” płatność ONW dla działek położonych na obszarach ONW).

Położenie działki na obszarze ONW można zweryfikować poprzez wyszukiwarkę obszarów ONW zamieszczoną na stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://archiwum.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/obszary-onw-od-roku-2019.html gdzie z rozwijalnych list należy wybrać województwo, powiat oraz gminę, a aplikacja wyświetli poniżej listę obrębów położonych na obszarach ONW.