Działania Pomocowe Spoza ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poza realizacją swojego ustawowego zadania, jakim jest  finansowanie ze środków unijnych oraz krajowych rozwoju polskiego rolnictwa, podejmuje również współpracę z innymi państwowymi instytucjami, które oferują programy wparcia dla obszarów wiejskich. ARiMR, która posiada swoje placówki w każdym powiecie, stara się być pomocna w propagowaniu wśród mieszkańców wsi informacji o tych programach.  

Program „Czyste Powietrze”
czystepowietrze.gov.pl

Program „Stop Smog”
czystepowietrze.gov.pl

Poprawa jakości powietrza przez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych
czystepowietrze.gov.pl

Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach
czystepowietrze.gov.pl

Moja Woda
nfosigw.gov.pl/moja-woda/

Retencja na obszarach wiejskich
nfosigw.gov.pl

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
nfosigw.gov.pl

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie
nfosigw.gov.pl

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
nfosigw.gov.pl