Rejestry prowadzone przez ARiMR

Rejestr wstępnie uznanych grup producentów, uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów i ich zrzeszeń na rynku owoców i warzyw -  otwórz

Rejestr grup producentów rolnych - otwórz

Rejestr związków grup producentów rolnych - otwórz

Rejestry organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów, organizacji międzybranżowych na rynkach innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw - otwórz

Rejestry organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów, organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych - otwórz