Organizacje producentów - inne rynki / rynek mleka

Organizacje producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacje międzybranżowe na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

 • Informacja dotycząca uznawania organizacji producentów/ zrzeszeń organizacji producentów/ organizacji międzybranżowych na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw - otwórz
 • Badanie dotyczące międzybranżowych organizacji rolniczych w UE - otwórz
 • Wniosek o uznanie organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji międzybranżowej na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (W-1/498) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku (IW-1/498) - otwórz
 • Załącznik 1 - Plan biznesowy (W-1.1/498) - otwórz
 • Instrukcja wypełnienia planu biznesowego - otwórz
 • Załącznik 2 - Oświadczenie o członkostwie (W-1.2/498) - otwórz
 • Załącznik 3 - Informacja o zakresie działalności (W-1.3/498) - otwórz
 • Załącznik 4 - Oświadczenie organizacji międzybranżowej potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 157 oraz art.158 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013 (W-1.4/498) - otwórz
 • Informacja o usunięciu naruszeń (O-1/498) - otwórz

 

Organizacje producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacje międzybranżowe na rynku mleka i przetworów mlecznych

 • Broszura Uznawanie organizacji producentów/ zrzeszeń organizacji producentów/ organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych - otwórz
 • Wniosek o uznanie organizacji producentów/ zrzeszenia organizacji producentów/ organizacji międzybranżowej na rynku mleka i przetworów mlecznych (W-1/457) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku (IW-1/457) - otwórz
 • Załącznik 1 – Plan biznesowy (W-1.1/457) – otwórz
 • Instrukcja wypełniania planu biznesowego (IW-1.1/457) - otwórz
 • Załącznik 2 - Oświadczenie o członkostwie (W-1.2/457) – otwórz
 • Załącznik 3 - Oświadczenie organizacji międzybranżowej potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 157 ust. 3 oraz w art. 163 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia nr 1308/2013 (W-1.3/457) – otwórz
 • Załącznik 4 - Informacja o zakresie działalności (W-1.4/457) - otwórz
 • Załącznik 5 - Oświadczenie członka organizacji producentów o ilości wyprodukowanego mleka lub przetworów mlecznych, w przypadku gdy mleko i przetwory mleczne były sprzedawane bezpośrednio konsumentom (W-1.5/457) - otwórz
 • Załącznik 6 - Wykaz dowodów potwierdzających ilość zakupionego mleka lub przetworów mlecznych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów (W-1.6/457) – otwórz
 • Załącznik 7 - Oświadczenie o członkostwie (W-1.7/457) - otwórz
 • Informacja o usunięciu naruszeń (O-1/457) – otwórz
 • Powiadomienie o ilości mleka surowego objętego negocjacjami umownymi (O-2/457) – otwórz
 • Powiadomienie o ilości mleka surowego faktycznie dostarczonej w ramach wynegocjowanych umów (O-3/457) - otwórz
Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020  - otwórz