Grupy producentów rolnych i ich związki

 

Informacja dotycząca uznawania grup producentów rolnych i ich związków - otwórz

Interpretacje i wytyczne dotyczące zasad uznawania grup producentów rolnych oraz sporządzania planów biznesowych - otwórz

Zasady oceny planów biznesowych  - otwórz

 

Przykłady działań/inwestycji zatwierdzanych w planie biznesowym GPR, przyczyniających się do realizacji celów, określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw – jako katalog dobrych praktyk* - otwórz

 *Opracowanie to jest dokumentem poglądowym, a przykłady w nim zawarte stanowią wskazówki, które mają ułatwić tworzenie planów biznesowych. Tym samym, przykłady ujęte w ww. opracowaniu nie mają charakteru imperatywnego, a ich wykorzystanie powinno być ściśle związane z sytuacją wyjściową grupy i rodzajem prowadzonej przez grupę producentów działalności i być spójne z pozostałymi danymi ujętymi w planie biznesowym.

 

 

Otwarty wykaz przykładów działań środowiskowych, do realizacji w ramach planów biznesowych - otwórz

Otwarty wykaz przykładów działań proponowanych do realizacji w planach biznesowych w ramach celu "Organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji" - otwórz

 

Formularze i instrukcje:

Wniosek o uznanie grupy producentów rolnych wraz z załącznikami (W-1/497) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o uznanie grupy producentów rolnych (IW-1/497) - otwórz

Załącznik nr 1 do wniosku - Plan biznesowy (wersja MS Excel - otwórz oraz wersja MS Word - otwórz)

Instrukcja wypełniania planu biznesowego (IW-1.1/497) - otwórz

Załącznik nr 2 do wniosku - otwórz

Załącznik nr 3 do wniosku - otwórz

Załącznik nr 4 do wniosku - otwórz


Wniosek o uznanie związku grup producentów rolnych wraz z załącznikami (W-2/497) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o uznanie związku grup producentów rolnych (IW-2/497) - otwórz

 Załącznik nr 1 do wniosku - otwórz

 Załącznik nr 2 do wniosku - otwórz

 

Sprawozdanie roczne grupy producentów rolnych (S-1/497) - otwórz

Instrukcja wypełniania sprawozdania rocznego grupy producentów rolnych (IS-1/497) - otwórz

Obowiązki beneficjenta w zakresie informacji i promocji - otwórz

 

 

Pierwsze podmioty skupujące mleko - ARiMR przypomina, że zgodnie z art. 2a. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430), grupa producentów rolnych (działająca także jako pierwszy podmiot skupujący) ma obowiązek przekazywania informacji na temat ilości surowego mleka krowiego, które skupiła, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów (pierwszego podmiotu skupującego). Informacje przekazuje się na formularzu opracowanym przez KOWR i udostępnionym na stronie internetowej KOWR. Szczegółowe informacje: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/mleko-i-przetwory-mleczne/rejestr-pierwszych-podmiotow-skupujacych

 

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020  - otwórz

Działanie 142 Grupy producentów rolnych PROW 2007-2013 - otwórz