Wniosek o wypłatę w 2021 r. płatności na zalesianie gruntów rolnych z PROW 2004-2006

Wniosek o wypłatę płatności za zalesianie gruntów rolnych (PROW 2004-2006) - otwórz

Dodatkowa sekcja IVa - Dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy na zalesianie - otwórz

Dodatkowa sekcja IVb - Oświadczenie o powierzchni działek zalesionych, na których kontynuowane jest zobowiązanie – otwórz

 Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę płatności na zalesianie gruntów rolnych w ramach PROW 2004-2006 - otwórz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – dotyczy przejmującego własność lub współwłasność wszystkich działek rolnych albo ich części objętych wnioskiem o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych lub spadkobiercy - otwórz