Działanie 311 oraz 413_311

 

311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

UWAGA!
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność - otwórz

413_311 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 

 

 

 

 


Zanim przejdziesz dalej - przeczytaj !!!

  • Aby uniknąć błędów mogących skutkować odmową wypłaty pomocy, koniecznie zapoznaj się z zagadnieniami opisanymi w poniższym bloku pt. Praktyczne porady
  • Właściwe zrealizowanie operacji i udokumentowanie ponoszonych kosztów i wydatków jest warunkiem koniecznym wypłaty dotacji
  • Jeżeli pojawiły się wątpliwości skontaktuj się z Oddziałem Regionalnym ARiMR rozpatrującym sprawę
  • Niewyjaśnienie wątpliwości przed dniem złożenia wniosku o płatność może skutkować odmową wypłaty pomocy

 

 

Praktyczne porady

  • Realizacja operacji
  • Wniosek o płatność - występujące problemy
  • Zobowiązania beneficjenta

 

 

 

Wniosek o płatność - dokumenty do pobrania