126- Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

126 - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

Istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" do 30 września 2015 r. - otwórz


Zanim przejdziesz dalej - przeczytaj !!!

 

  • Aby uniknąć błędów mogących skutkować odmową wypłaty pomocy, koniecznie zapoznaj się z zagadnieniami opisanymi w poniższym bloku pt. Praktyczne porady
  • Właściwe zrealizowanie operacji i udokumentowanie ponoszonych kosztów i wydatków jest warunkiem koniecznym wypłaty dotacji
  • Jeżeli pojawiły się wątpliwości skontaktuj się z Oddziałem Regionalnym ARiMR rozpatrującym sprawę
  • Niewyjaśnienie wątpliwości przed dniem złożenia wniosku o płatność może skutkować odmową wypłaty pomocy

 

 

Praktyczne porady

  • Realizacja operacji
  • Wniosek o płatność - występujące problemy
  • Zobowiązania beneficjenta

 

 

 

Wniosek o płatność - dokumenty do pobrania