Nabór w 2017 r. - Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nabór w 2017 r. - Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 można będzie składać od 25 września do 24 października 2017 r.    

Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

Oświadczenie małżonka wnioskodawcy/współwłaściciela gruntów rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na ubieganie się przez wnioskodawcę o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz
Oświadczenie wnioskodawcy i przejmującego zobowiązanie do zawarcia umowy (PDF) - otwórz
Oświadczenie przejmującego gospodarstwo rolne (PDF) - otwórz
Oświadczenie wnioskodawcy o znajomości przepisów dotyczących kontroli (PDF) - otwórz

Wniosek o płatności (excel) - otwórz
Wniosek o płatność (PDF) - otwórz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (PDF) - otwórz
Oświadczenie beneficjenta - załącznik do wniosku o płatność (PDF) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2016 r. poz. 598 (PDF) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2017 r. poz. 1531 (PDF) - otwórz