Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 można będzie składać od 30 września do 29 października 2020 r.

Wniosek o przyznanie pomocy:

Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

Oświadczenie małżonka wnioskodawcy/współwłaściciela gruntów rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego o wyrażeniu zgody na ubieganie się przez wnioskodawcę o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz
Oświadczenie wnioskodawcy i przejmującego zobowiązanie do zawarcia umowy (PDF) - otwórz
Oświadczenie przejmującego gospodarstwo rolne (PDF) - otwórz
Oświadczenie wnioskodawcy o znajomości przepisów dotyczących kontroli (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność:

Oświadczenie beneficjenta - załącznik do wniosku o płatność (PDF) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2016 r. poz. 598 (PDF) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2017 r. poz. 1531 (PDF) - otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2018 r. poz. 1682 (PDF) - otwórz

Nabory archiwalne