Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Nabór wniosków o przyznanie pomocy od dnia 29 czerwca do dnia 28 lipca 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy
na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020


1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy

 • BiznesPlan (docx) - otwórz
 • część IV.4 Biznesplanu w arkuszu kalkulacyjnym excel - otwórz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format excel (xls) - otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz

4. Załączniki do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

 • Informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych  - format PDF - otwórz
 • Informacje dla następcy prawnego ubiegającego się o przyznanie pomocy - format PDF - otwórz
 • Informacje dotyczące wypełniania biznesplanu - format PDF - otwórz

5. Sprawozdanie z wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego (załącznik do biznesplanu) - format excel (xls) - otwórz

 • Informacja dotycząca wypełniania Sprawozdania z uzyskanej wielkości ekonomicznej gospodarstwa - format PDF - otwórz
  W zakresie tego naboru, przy ustalaniu wielkości produkcji w gospodarstwie (SO), w przypadku produkcji zwierzęcej nie uwzględnia się świń.

6. Narzędzie do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - otwórz (bez możliwości pobrania)

 • Informacja dotycząca obsługi Narzędzia do oceny innowacyjności działalności gospodarczej na obszarze gmin - format PDF - otwórz

7. Wniosek o płatność

 1. format excel (xlsx) - otwórz
 2. format PDF - otwórz

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - format PDF - otwórz

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - otwórz

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz