Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Nabór w 2021 r.

Wnioski można składać od 31 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (nabór wydłużony, pierwotny termin do 29 maja 2021 r.)

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - PDF - otwórz

3. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

4. Biznes plan "Młody rolnik":

 • B_Plan_MR - przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze - format excel (xls) - pobierz
 • Informacja dla użytkowników MS Excel 2003 i MS Excel 2007 - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - otwórz
 • Załącznik nr 2 - otwórz

5. Oświadczenia:

 • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - otwórz
 • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję oraz o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych - otwórz

6. Formularz wniosku o płatność - otwórz

7. Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy  

 • Informacja o realizacji warunków - otwórz
 • Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków - otwórz
 • Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR w następujący sposób:

 • poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie  ich osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
 • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz

Nabory z poprzednich lat