Poddziałanie 1.2 Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

1. Wzór umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami:

 1. Umowa o przyznaniu pomocy 1.2 (*pdf) - otwórz
 2. Zał 3 do Umowy_Harmonogram realizacji operacji_M1.2_v1 (*pdf) - otwórz
 3. Zał 3 do Umowy_Harmonogram realizacji operacji_M1.2_v1 (*xls) - otwórz
 4. Zał 4 do Umowy_Program M1.2_v1 (*pdf) - otwórz
 5. Zał 4 do Umowy_Program M1.2_v1 (*xls) - otwórz
 6. Zał 5 do Umowy_Ankieta_M1.2_v1(*pdf) - otwórz
 7. Zał 6 do Umowy_Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody_M1.2_v1 (*pdf) - otwórz
 8. Zał 7 do Umowy_Oświadczenie o niepozostawaniu w związku_M1.2_v1 (*pdf) - otwórz
 9. Zał 8 do Umowy_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych_M1.2_v1(*pdf) - otwórz
 10. Zał 9 do Umowy_Oświadczenie + Klauzula informacyjna(*pdf) - otwórz

2. Formularz wniosku o płatność z załącznikami.

 1. Wniosek o płatność z załącznikami wersja edytowalna (*xls) - otwórz
 2. Wniosek o płatność z załącznikami (*pdf) - otwórz


Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*pdf) – otwórz