Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - kolejność przysługiwania pomocy nabór od 19 października do 30 listopada 2020 r.

Komunikat Prezesa ARiMR z 23 marca 2021 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 19 października – 30 listopada 2020 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 19 października – 30 listopada 2020 r. nabór wniosków o  przyznanie pomocy finansowej  w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup producentów i organizacji producentów w ramach działania 9 PROW 2014-2020, została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup i organizacji oraz liczby przyznanych punktów.

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 19 października – 30 listopada 2020 r. w województwie mazowieckim – otwórz
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w terminie 19 października – 30 listopada 2020 r. w pozostałych województwach - aktualizacja z dnia 04 maja 2021 rotwórz 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa