"Restrukturyzacja małych gospodarstw" - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2019 roku na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF): nabór 28 czerwca - 27 lipca 2019 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2019 roku na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF): nabór 28 czerwca - 27 lipca 2019 r.

4 marca 2020 r.

Komunikat Prezesa ARiMR Pana Tomasza Nowakowskiego z dnia 4 marca 2020 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" w naborze wniosków w 2019 r. (dotyczy operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 28 czerwca do 27 lipca 2019 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" PROW 2014-2020.

Ogółem w skali kraju złożono 13 wniosków o przyznanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw - obszar ASF.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Dz. U. poz. 1813, z 2016 r. poz. 1009, z 2017 r. poz. 109, 1016 i 1981, z 2018 r. poz. 868, z 2019 poz. 747 oraz z 2020 poz. 165). Zgodnie z przepisem § 13a ust. 3 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim oraz łącznie w pozostałych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy.

Lista województwa mazowieckiego - 2019 r. - otwórz
Lista pozostałych województw - 2019 r. - otwórz