Restrukturyzacja małych gospodarstw - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2018 roku

Komunikat Prezes ARiMR Marii Fajger z dnia 12 lutego 2019 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" w naborze wniosków przeprowadzonym w 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" PROW 2014-2020. Ogółem w skali kraju złożono 7 960 wniosków o przyznanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Dz. U. poz. 1813, z 2016 r. poz. 1009, z 2017 r. poz. 109, 1016 i 1981 oraz z 2018 r. poz. 868). Zgodnie z przepisem § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.
W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym województwie.

Listy wojewódzkie nabór z 2018 r. :

Woj. Dolnośląskie - otwórz

Woj. Kujawsko-Pomorskie - otwórz

Woj. Lubelskie - otwórz

Woj. Lubuskie - otwórz

Woj. Łódzkie - otwórz

Woj. Małopolskie - otwórz

Woj. Mazowieckie - otwórz

Woj. Opolskie - otwórz

Woj. Podkarpackie (I aktualizacja) - otwórz

Woj. Podlaskie - otwórz

Woj. Pomorskie - otwórz

Woj. Śląskie - otwórz

Woj. Świętokrzyskie - otwórz

Woj. Warmińsko-Mazurskie - otwórz

Woj. Wielkopolskie - otwórz

Woj. Zachodniopomorskie - otwórz

Archiwalne listy