"Restrukturyzacja małych gospodarstw" - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2017 roku (nie dotyczy operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF)  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

"Restrukturyzacja małych gospodarstw" - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2017 roku (nie dotyczy operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF)

Komunikat Prezes ARiMR Marii Fajger z dnia 20 października 2017 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" w naborze wniosków przeprowadzonym w 2017 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" PROW 2014-2020.

Ogółem w skali kraju złożono 10 862 wnioski o przyznanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw, w tym w województwie:

 • dolnośląskim - 185
 • kujawsko-pomorskim - 537
 • lubelskim - 2 118
 • lubuskim - 91
 • łódzkim - 1 011
 • małopolskim - 1 038
 • mazowieckim - 1 868
 • opolskim - 61
 • podkarpackim - 410
 • podlaskim - 641
 • pomorskim - 331
 • śląskim - 137
 • świętokrzyskim - 1 048
 • warmińsko-mazurskim - 355
 • wielkopolskim - 859
 • zachodniopomorskim - 172

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" (Dz. U. poz. 1813, z 2016 r. poz. 1009 oraz z 2017 r. poz. 109, 1016). Zgodnie z przepisem § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.
W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

 • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
 • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
 • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym województwie.

Listy wojewódzkie nabór z 2017 r.

Województwo Dolnośląskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Kujawsko-Pomorskie - otwórz

Województwo Lubelskie (III aktualizacja) - otwórz

Województwo Lubuskie - otwórz

Województwo Łódzkie - otwórz

Województwo Małopolskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Mazowieckie (IV aktualizacja) - otwórz

Województwo Opolskie - otwórz

Województwo Podkarpackie - otwórz

Województwo Podlaskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Pomorskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Śląskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Świętokrzyskie - otwórz

Województwo Warmińsko-mazurskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Wielkopolskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Zachodniopomorskie (I aktualizacja) - otwórz

Listy archiwalne - otwórz