Restrukturyzacja małych gospodarstw – kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2017 roku na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

„Restrukturyzacja małych gospodarstw” – kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2017 roku na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Komunikat Prezes ARiMR Marii Fajger z 24 stycznia 2018 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze wniosków w 2017 r. (dotyczy operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" PROW 2014-2020. Ogółem w skali kraju złożono 97 wniosków o przyznanie premii, w tym w województwie:

  • lubelskim -71
  • mazowieckim -18
  • podlaskim - 8

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 1813 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 13a ust. 3 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.
Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.
W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, 
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy.

Lista województwa mazowieckiego – 2017 r. (otwórz)
Lista pozostałych województw – 2017 r. (otwórz)