Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym od 15 października do 13 listopada 2018 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym od 15 października do 13 listopada 2018 r.

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 lipca 2019 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze wniosków przeprowadzonym w 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 15 października do 13 listopada 2018 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020. Ogółem w skali kraju złożono 2 586 wniosków o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlony zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym województwie.

Listy wojewódzkie 2018 r.

województwo dolnośląskie - otwórz

kujawsko-pomorskie - otwórz

województwo lubelskie (aktualizacja 19.12.2019) - otwórz

województwo lubuskie - otwórz

województwo łódzkie - otwórz

województwo małopolskie - otwórz

województwo mazowieckie - otwórz

województwo opolskie - otwórz

województwo podkarpackie - otwórz

województwo podlaskie - otwórz

województwo pomorskie - otwórz

województwo śląskie - otwórz

województwo świętokrzyskie - otwórz

województwo warmińsko-mazurskie - otwórz

województwo wielkopolskie - otwórz

województwo zachodniopomorskie - otwórz

 

 

Listy archiwalne - otwórz