Premie dla młodych rolników – kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2019 roku

Komunikat Prezes ARiMR Pani Haliny Szymańskiej z dnia 13 maja 2021 r. dotyczący aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy w województwie podlaskim na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 w naborze wniosków przeprowadzonym w 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” PROW 2014-2020.

Ogółem w skali kraju złożono 7 095 wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników.

Aktualizacja kolejności przysługiwania pomocy finansowej została ustalona na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, 1021 oraz z 2019 poz. 760). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy, w tym aktualizację tej kolejności.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy znajdują się na zaktualizowanej liście dostępne są środki finansowe.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym województwie.

Listy wojewódzkie 2019 r.

Woj. Dolnośląskie - otwórz

Woj. Kujawsko-Pomorskie - otwórz

Woj. Lubelskie - otwórz

Woj. Lubuskie - otwórz

Woj. Łódzki - otwórz

Woj. Małopolskie - otwórz

Woj. Mazowieckie - otwórz

Woj. Opolskie - otwórz

Woj. Podkarpackie - otwórz

Woj. Podlaskie (I aktualizacja) - otwórz

Woj. Pomorskie - otwórz

Woj. Śląskie - otwórz

Woj. Świętokrzyskie - otwórz

Woj. Warmińsko-Mazurskie - otwórz

Woj. Wielkopolskie - otwórz

Woj. Zachodniopomorskie - otwórz

 

 

Archiwalne komunikaty

Archiwum: Premie dla młodych rolników – kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2019 roku - z dnia 11 lutego 2020 r.