„Premie dla młodych rolników”– kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2018 roku

Komunikat Prezes ARiMR Marii Fajger z dnia 25 lutego 2019 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w naborze wniosków przeprowadzonym w 2018 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” PROW 2014-2020. Ogółem w skali kraju złożono 5 413 wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników.

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 oraz poz. 1021). Zgodnie z przepisem § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym województwie.

Listy wojewódzkie 2018 r.

Woj. Dolnośląskie - otwórz

Woj. Kujawsko-Pomorskie - otwórz

Woj. Lubelskie - otwórz

Woj. Lubuskie - otwórz

Woj. Łódzkie - otwórz

Woj. Małopolskie - otwórz

Woj. Mazowieckie - otwórz

Woj. Opolskie - otwórz

Woj. Podkarpackie - otwórz

Woj. Podlaskie - otwórz

Woj. Pomorskie - otwórz

Woj. Śląskie - otwórz

Woj. Świętokrzyskie - otwórz

Woj. Warmińsko-Mazurskie - otwórz

Woj. Wielkopolskie (I aktualizacja) - otwórz

Woj. Zachodniopomorskie - otwórz

 

Listy archiwalne - otwórz