Premie dla młodych rolników - kolejność przysługiwania pomocy w naborze przeprowadzonym w 2017 roku

31 października 2017 r.

Komunikat Prezes ARiMR Marii Fajger z 31 października 2017 r. dotyczący kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020" w naborze wniosków w 2017 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników " PROW 2014 - 2020. Ogółem w skali kraju złożono 4903 wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników, w tym w województwie:

 • dolnośląskim - 103
 • kujawsko-pomorskim - 380
 • lubelskim - 596
 • lubuskim - 78
 • łódzkim - 368
 • małopolskim - 198
 • mazowieckim - 854
 • opolskim - 90
 • podkarpackim - 98
 • podlaskim - 527
 • pomorskim - 234
 • śląskim - 88
 • świętokrzyskim - 255
 • warmińsko-mazurskim - 256
 • wielkopolskim - 629
 • zachodniopomorskim - 149

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. 2015, poz. 982, z późn. zm.) . Zgodnie z przepisem § 18 ust. 4 ww. rozporządzenia, Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

Dla wszystkich wnioskodawców, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów dostępne są środki finansowe.

Kolejność przysługiwania pomocy publikowana jest po zakończeniu weryfikacji wszystkich wniosków o przyznanie pomocy złożonych w danym województwie.

Listy wojewódzkie 2017 r.:

Województwo Dolnośląskie - otwórz

Województwo Kujawsko-Pomorskie - otwórz

Województwo Lubelskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Lubuskie - otwórz

Województwo Łódzkie - otwórz

Województwo Małopolskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Mazowieckie (IV aktualizacja) - otwórz

Województwo Opolskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Podkarpackie - otwórz

Województwo Podlaskie (II aktualizacja) - otwórz

Województwo Pomorskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Śląskie - otwórz

Województwo Świętokrzyskie - otwórz

Województwo Warmińsko-Mazurskie - otwórz

Województwo Wielkopolskie (I aktualizacja) - otwórz

Województwo Zachodniopomorskie - otwórz

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

 • otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
 • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
 • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie znaku sprawy lub unikalnego fragmentu znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie szukany znak sprawy lub unikalny fragment znaku sprawy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Listy archiwalne - otwórz