Inwestycje w ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - kolejność przysługiwania pomocy naborze przeprowadzonym od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Inwestycje w ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - kolejność przysługiwania pomocy naborze przeprowadzonym od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r.

Kolejność przysługiwania pomocy dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze przeprowadzonym w terminie od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w okresie od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o przepisy prawa zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1795, Dz. U. 2016 poz. 1569 oraz Dz. U. 2018 poz. 2317).

Aktualne listy kolejności przysługiwania pomocy

  1. Kolejność przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim dla naboru przeprowadzonego w dniach od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. - otwórz;
  2. Kolejność przysługiwania pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 łącznie w pozostałych województwach dla naboru przeprowadzonego w dniach od 28 grudnia 2018 r. do 25 lutego 2019 r. - otwórz

Aktualizacja list kolejności przysługiwania pomocy dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż co 20 dni.
Na ww. listach wydzielono wnioski o przyznanie pomocy, którym w wyniku weryfikacji zawartych w nich danych przyznano mniej niż 1 punkt.

W przypadku pozostałych wniosków, tj. tych, którym przyznano 1 i więcej punktów, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane i będą mieściły się w dostępnym limicie środków finansowych.

W celu odnalezienia konkretnego podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy na danej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy, prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  •  otwarcie odpowiedniej listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, numer identyfikacyjny oraz numer określający miejsce na liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy.

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR