7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014 - 2020" (1z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020" (1z) (aktualizacja lipiec 2019 r.) - otwórz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020" (5z) (aktualizacja luty 2021 r.):

 • Formularz wniosku o płatność (5z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (5z) - otwórz

aktualizacja: marzec 2021 r.

 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo rzeczowe (5z) (aktualizacja luty 2021 r.)
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (5z) (aktualizacja luty 2021 r.)
 • Załącznik nr 3  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (5z) (aktualizacja luty 2021 r.)
   • Załącznik nr 3a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po zm. (5z) (aktualizacja luty 2021 r.)
   • Załącznik nr 4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych