Archiwalne dokumenty

Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Działanie wdrażane przez Samorządy Województw.

Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność składa się we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji samorządzie województwa bądź samorządowej jednostce organizacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - aktualizacja kwiecień 2019 r.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3 z) - aktualizacja kwiecień 2019 r.

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - aktualizacja październik 2018 r.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - aktualizacja marzec 2020 r.

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami (wersja 4z) - aktualizacja kwiecień 2019 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji:

 • Załącznik nr 2 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych:

 • Załącznik nr 2a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020):

 

 

Poddziałanie 4.3 Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Działanie wdrażane przez Samorządy Województw.

Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność składa się we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji samorządzie województwa bądź samorządowej jednostce organizacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW 2014-2020

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - aktualizacja październik 2018 r.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2 z) - aktualizacja październik 2018 r.

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z) - aktualizacja październik 2018 r.

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z):

 • aktualizacja październik 2018 r. wersja PDF - otwórz
 • aktualizacja kwiecień 2019 r. wersja PDF - otwórz

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy z załącznikami (wersja 3z) - aktualizacja październik 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - otwórz
 • Załącznik nr 2a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1 z) (aktualizacja marzec 2017 r.)

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 2a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (2z) - otwórz

5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)