Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Działanie wdrażane przez Samorządy Województw.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" PROW 2007-2013 zostały przygotowane przez ARiMR na podstawie przepisów Art. 24 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U 164, poz. 427 z późn. zm.), są dokumentami obowiązującym i stanowiącym podstawę ubiegania się o pomoc finansową.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 122, poz. 791 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 80, poz. 480, z późn. zm.), ogłoszenia o terminie i miejscu składania wniosków o przyznanie pomocy dla ww. działania dokonuje marszałek województwa. Powyższa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego i co najmniej wjednym dzienniku o zasięgu wojewódzkim.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (Schemat I)

Dokumenty obowiązują w naborach wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonych przez Samorządy Województw w 2012 roku.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (Schemat I)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (Schemat I)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 4z - pobierz plik (pdf)

Dokumenty obowiązujące od 20 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (Schemat I)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" (Schemat I)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 3z - pobierz plik (pdf)

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (Schemat II)

Dokumenty obowiązują w naborach wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonych przez Samorządy Województw w 2012 roku.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (Schemat II)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (Schemat II)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 5z - pobierz plik (pdf)

Dokumenty obowiązujące od 20 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" (Schemat II)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi"
(Schemat II)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 4z - pobierz plik (pdf)

WNIOSKI I INSTRUKCJE NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O PŁATNOŚĆ

Dokumenty obowiązują w naborach wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonych przez Samorządy Województw w 2012 roku

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów (Schemat I)

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Schemat II)

Dokumenty obowiązują w naborach wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonych przez Samorządy Województw przed 2012 rokiem

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów (Schemat I)

Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (Schemat II)