Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Działanie wdrażane przez Samorządy Województw.

Wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność dla działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" PROW 2007-2013 zostały przygotowane przez ARiMR na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173).

Wniosek o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność składa się we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji samorządzie województwa bądź samorządowej jednostce organizacyjnej.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 10z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 10z)

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z):

4. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

5. Formularz wniosku następcy o przyznanie pomocy (wersja 2z)

6. Instrukcja wypełniania wniosku następcy o płatność (wersja 2z):

7. Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji

8. Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji